Wat is het Nieuwe Kiezen?

Het Nieuwe Kiezen streeft ernaar dat de politiek toegankelijker, overzichtelijker en transparanter wordt, zodat de kloof tussen burgers en de overheid kleiner wordt. Politiek moet weer relevant worden in het leven van mensen en mensen moeten weer relevant worden in het werk van de politiek. Het Nieuwe Kiezen is een burgerinitiatief van Rudy van Belkom. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen via: info@hetnieuwekiezen.nl

Het Nieuwe Kiezen wil jouw stem meer inhoud te geven. Hiervoor ontwikkelen we verschillende projecten:

Kieswijzer

Politiek is als ijs: er zijn zoveel smaken dat je nauwelijks kunt kiezen. En is één smaak wel genoeg? Wij ontwikkelde een innovatieve kieswijzer waarmee mensen eenvoudig hun politieke smaak in kaart kunnen brengen. Een kieswijzer die niet gebaseerd is op complexe politieke stellingen waar je veel kennis voor nodig hebt, maar op behoeften die iedereen herkent. De vraag is niet wat we met het beleid van defensie moeten, de vraag is wanneer we ons veilig voelen!

Kiesstelsel

Het Nieuwe Kiezen ontwikkelde het concept voor een modulair kiesstelsel (niet te verwarren met directe democratie). In plaats van je volledige stem tijdens de verkiezingen aan één partij te geven, stem je per thema voor het standpunt van de partij die bij jou past. Je stemt dan niet meer op de persoon, maar op de inhoud. Meer keuzevrijheid moet leiden tot meer inspraak en betrokkenheid.

Maar hoe werkt dit kiesstelsel dan in de praktijk?

Per thema stemmen, betekent ook per thema regeren. Want laten we eerlijk zijn, met 150 personen vergaderen is niet meer van deze tijd. De regering bestaat dan niet meer uit één grote Tweede Kamer met coalitie en oppositie, maar er wordt per thema een Themakamer gevormd met aan het hoofd een minister. De ministers komen samen in de ministerraad om de onderlinge afstemming te bevorderen en de grote lijnen te bewaken (o.a. regeerakkoord en begroting). Dit betekent dat er na de verkiezingen geen formatieproces meer nodig is.  Politieke partijen moeten dus meer gaan samenwerken, in plaats van elkaar zwart maken in het debat. Het geeft partijen tevens de vrijheid om zich te specialiseren. Want waarom hebben álle partijen op álle thema’s een standpunt? Dat is onoverzichtelijk en onnodig. Wanneer partijen zich gaan specialiseren en bepaalde thema’s laten vallen waarin ze minder expertise hebben, wordt het voor de kiezer overzichtelijker. Het nieuwe systeem vraagt meer om specialisten, in plaats van carrièrepolitici. 

Om dit kiesstelsel te kunnen implementeren moet dus ook het parlementair stelsel worden aangepast. Een uitgebreidere toelichting vind je in ons Implementatieplan.

Leuk dat stemmen per thema, maar als mensen kunnen kiezen wat ze willen wordt het toch onbetaalbaar?

Hierbij ga je er van uit dat de beste oplossing ook altijd de duurste is, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Sommige standpunten zorgen juist voor een kosten verlaging, zoals decentralisering. Het gaat daarbij altijd om inhoudelijke standpunten; minder belasting betalen is geen standpunt. Het moet niet gaan over hoeveel geld er naar een thema gaat, maar wát er met het geld moet gebeuren binnen dat thema. Bijvoorbeeld onderwijs. Betere kwaliteit van docenten in het Hoger Onderwijs, of juist meer aandacht voor speciaal onderwijs? De vraag is waar de nadruk moet komen te liggen in het beleid.

Daarnaast is het in het huidige systeem natuurlijk ook niet zo dat er één partijprogramma volledig wordt uitgevoerd. Er moet een coalitie worden gevormd, een regeerakkoord worden opgesteld en concessies worden gedaan. Hierin moeten ook verschillende standpunten van verschillende partijen bij elkaar komen. Per thema is het juist overzichtelijker en beter te verdelen. Je kunt het vergelijken met een organisatie. Er zijn verschillende afdelingen, zoals Marketing, Sales en HR. Deze afdelingen schakelen regelmatig met elkaar en werken nauw samen, maar hebben wel hun eigen budgetten. Periodiek komen de managers samen om de grote lijnen te bewaken.

Wat is het doel van Het Nieuwe Kiezen?

Het doel van Het Nieuwe Kiezen is een cultuurverandering in gang zetten. Zowel bij de politiek als bij de kiezer. In het nieuwe systeem stem je niet op politici, maar op de inhoudelijke standpunten van partijen. Door de focus op de inhoud te leggen moeten politieke partijen campagne gaan voeren op de inhoud (in plaats van ideologie en populisme). Dit zorgt ervoor dat de kiezer zich meer op de inhoud moet gaan oriënteren (in plaats van onderbuikgevoel).

Het maakt het systeem tevens meer democratisch. In plaats van één stem op één partij, heeft de kiezer nu de mogelijkheid om op meerdere partijen te stemmen. Dit betekent dat strategisch stemmen niet meer nodig is. Je kunt stemmen op basis van je eigen behoeften. En doordat het formatieproces verleden tijd is, hoeven partijen ook niet meer strategisch voor oppositie of coalitie te kiezen. De inhoud staat centraal, niet de politieke belangen.

Waarom is er überhaupt een nieuw kiesstelsel nodig?

Volgend jaar is het precies 100 jaar geleden dat er voor het laatst iets gewijzigd is aan de manier waarop we stemmen. Geen reden voor een feestje. De uitspraken van politici worden steeds ongenuanceerder en de burger voelt zich steeds minder gehoord. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders ontevreden is over de politiek. Het huidige systeem heeft een aantal beperkingen:

-Veel kiezers hebben geen vertrouwen meer in de politiek en stemmen steeds minder geïnformeerd, of zelfs verkeerd geïnformeerd
-Je kunt tijdens de verkiezingen maar op één partij stemmen, ook al sta je niet achter alle standpunten.
-Je stemt tijdens de verkiezingen op een persoon, wat niet altijd iets zegt over de inhoud (“hij/zij is sympathiek”).
-Politici kunnen met één standpunt, de volledige stem van een kiezer winnen (populisme regeert).
-Er bestaat een fundamenteel verschil tussen wat mensen denken over bepaalde thema’s en wat de partij waarvoor zij stemden van diezelfde thema’s vindt
-De samenleving is ontzuild, maar het politieke stelsel niet.
-De ideologieën waar veel partijen op gebaseerd zijn, worden niet meer gedragen door burgers.
-Slechts 2,2% van de burgers is nog lid van een politieke partij.

Overtuigd?

Het Nieuwe Kiezen is volledig vrijwillig. We zijn daarom altijd op zoek naar ambassadeurs die willen helpen het initiatief verder te brengen. Denk aan naamsbekendheid, onderzoek en techniek. Daarnaast help het al enorm om de petitie te tekenen.

Wil je meer weten? Neem contact op via info@hetnieuwekiezen.nl